Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaand burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
44962
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44962

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vissersstraat nr. 62. Vrijstaand burgerhuis in tuin, gebouwd in 1913. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat). Verankerde gele baksteenbouw, in de voorgevel verlevendigd met rode banden en rode strekken met witte sluitstenen. Licht getoogde muuropeningen met arduinen onderdorpels en vernieuwde T-vensters (kunststof), paneeldeur met bAanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaand burgerhuis

Vissersstraat 62 (Damme)
Vrijstaand burgerhuis in tuin, gebouwd in 1913. Dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadeldak (nok evenwijdig met straat).