Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Rij arbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
44986
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/44986

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rij arbeiderswoningen met voortuintje, uit het begin van de jaren 1920; naar verluidt, gebouwd door de eigenaar van de thans verdwenen, achterliggende steenbakkerij, met de resterende bakstenen van na het faillissement.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Rij arbeiderswoningen

Krombekestraat 78-122 (Poperinge)
Rij arbeiderswoningen met voortuintje, uit het begin van de jaren 1920, naar verluidt gebouwd door de eigenaar van de heden verdwenen, achterliggende steenbakkerij, met de resterende bakstenen van na het faillissement. Eenvoudige, uniforme architectuur die overhelt naar de 'regionale' bouwtradities en refereert naar gelijktijdige tuinwijkarchitectuur in het Ieperse.