Woning en drukkerij Maurits Sacré

Beschermd monument van 11-06-2004 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Merchtem
Deelgemeente Merchtem
Straat Korte Ridderstraat
Locatie Korte Ridderstraat 5 (Merchtem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23052/103.1
  • 4.01/23052/129.1
  • OB001669

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Woning en drukkerij Maurits Sacré

Korte Ridderstraat 5, Merchtem (Vlaams-Brabant)

Dorpswoning van vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak en grijs gecementeerde voorgevel op hardstenen plint, kadastraal geregistreerd in 1888, drukkerij in 1911 opgericht in de tuin.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De woning en de drukkerij Sacré te Merchtem, zijn beschermd als monument met inbegrip van de cultuurgoederen.

Recent kadasteronderzoek uit 2017 heeft aangetoond dat de woning dateert uit 1888, en niet uit de eerste helft van de 19de eeuw zoals wordt vermeld in het beschermingsbesluit.

Waarden

De woning en drukkerij Sacré met inbegrip van de cultuurgoederen, zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, volkskundige waarde

Deze drukkerij, ingeplant achter de ouderlijke woning – een sobere, in de eerste helft van de 19de eeuw te dateren rijwoning met gecementeerde gevel, beluikte vensters, gedenkplaat en poortdoorgang naar het achterliggende drukkersatelier - werd in 1911 opgericht door Merchtemenaar Maurits Sacré (1883-1934) die op het vlak van de Brabantse heemkunde en geschiedschrijving, als uitgever van lokale weekbladen en als medestichter en drukker van het bekende 'Eigen schoon en de Brabander' een belangrijke rol speelde.

industrieel-archeologische waarde

Betreft een zeldzaam geworden voorbeeld van een kleine nog volledig uitgeruste drukkerij die in 1911 werd opgericht en waarvan de uitrusting grotendeels nog van die periode dateert. Deze drukkerij illustreert op uitmuntende wijze een fase rond 1900 van de technologische evolutie in de uitrusting van de drukkerijen.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.