Beschermd monument

Schranshoeve

Beschermd monument van 06-10-1999 tot heden

ID: 4500   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4500

Besluiten

Site met walgracht de Schranshoeve
definitieve beschermingsbesluiten: 06-10-1999  ID: 3492

Beschrijving

De bescherming als monument betreft de Schranshoeve met inbegrip van de vrij uitgestrekte, omgrachte site.Waarden

De Schranshoeve, boerderijsite met walgracht is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als goed bewaarde boerderijsite met walgracht ontstaan tijdens de onlusten van de Tachtigjarige Oorlog met mogelijk ook laatmiddeleeuwse oorsprong;
als compleet boerderijcomplex bestaande uit een 18de- of 19de-eeuws woonstalhuis, waarvan de kelder op een oudere oorsprong wijst, een 19de-eeuwse schuur annex stal en een 19de-eeuws bakhuis;
als verblijfplaats in zijn kinder- en jeugdjaren van Kardinaal J.E. Van Roey, geboren in 1874 elders in Vorselaar.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Schranshoeve

Nieuwstraat 49 (Vorselaar)
Vrij uitgestrekte, omgrachte site toegankelijk via een korte dreef; hoeve met losstaande bestanddelen waarvan de oudste delen mogelijk opklimmen tot de 17de eeuw.