Vastgesteld bouwkundig erfgoed

19de-eeuwse arduinen stadspomp

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45027
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45027

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Op korte afstand van elkaar in het Torhoutse stadscentrum bevinden zich twee stadspompen uit de eerste helft van de 19de eeuw. De eerste stadspomp vormt samen met het huis Bekaert (Markt nummers 22-23) waarvoor ze circa 1835 geplaatst is een beeldbepalend geheel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stadspomp van 1835

Markt zonder nummer (Torhout)
Op korte afstand van elkaar in het Torhoutse stadscentrum bevinden zich twee stadspompen uit de eerste helft van de 19de eeuw. De eerste stadspomp vormt samen met het huis Bekaert (Markt nummers 22-23) waarvoor ze circa 1835 geplaatst is een beeldbepalend geheel.