Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenburgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 45033   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45033

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis van vijf traveeën met twee verdiepingen en een zadeldak (pannen) gedateerd "FSXJL 1848" (naar verluidt in opdracht van Fransiscus Sterx-Josephine Leemans).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenburgerhuis

Zavelstraat 7 (Lennik)
Dubbelhuis van vijf traveeën met twee verdiepingen en een zadeldak, gedateerd 1848.