Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster met school en rustoord

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45066
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45066

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Klooster met school en rustoord van 1835, opgericht door de zusters Onbevlekt Ontvangenis. In 1842 wordt er een kostschool ingericht en in 1899 een weeshuis, met bijbehorende klaslokalen. De neogotische kapel wordt in 1863 opgetrokken. Later volgen een bewaarschool (1881), een bejaardentehuis (1887) en een nieuwe school met woonhuis en slaapzaal voor weeskinderAanduiding van

Is de vaststelling van

Klooster met school en rustoord

Kloosterstraat 23, 27-29, 39 (Kortrijk)
Klooster met school en rustoord van 1835, opgericht door de zusters Onbevlekt Ontvangenis. In 1842 wordt er een kostschool ingericht en in 1899 een weeshuis, met bijbehorende klaslokalen. De neogotische kapel wordt in 1863 opgetrokken. Later volgen een bewaarschool (1881), een bejaardentehuis (1887) en een nieuwe school met woonhuis en slaapzaal voor weeskinder