Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 45067   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45067

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achter de kerk gelegen hoeve in traditionele bak- en zandsteenstijl uit einde 17de eeuw.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Bijgebouw van voormalige hoeve

Kerkstraat 4A, zonder nummer (Tielt-Winge)
Bijgebouw van voormalige hoeve in traditionele bak- en zandsteenstijl uit einde 17de eeuw.