Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Barokke rondboognis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45073
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45073

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Woning met 16de-eeuwse(?) barokke rondboognis.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Barokke rondboognis

Schapenstraat 35 (Leuven)
Woning met 16de-eeuwse barokke rondboognis.