Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45089
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45089

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volgens de literatuur is er al in de 14de eeuw (1365) sprake van een hoeve op deze plaats. In een verkoopakte van 1765 wordt het goed omschreven als 'Een pachthoff mette huysinghe, schuere ende stallinghen met boomgaert Coolhoff ende Block Landts genaempt het heysblock…'. Op de Ferrariskaart van 1770-1778 is er op deze plaats een ruim complex ingetekend op een omhaagd perceel, hoewel de benaming C(en)se Smeybergh er verkeerdelijk wordt gebruikt voor een hoeve verder naar het zuidoosten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Smeyberghoeve

Koedaalstraat 7 (Hoeilaart)
Semigesloten hoeve met centraal, gekasseid erf; de huidige vormgeving dateert uit de 19de eeuw, doch in kern minstens opklimmend tot de 18de eeuw. Verankerde en witgeschilderde gebouwen op gepikte plint, afgedekt door zadeldaken.