Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45090
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45090

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Meersstraat nr. 2. Hoeve gelegen op de grens met Ruiselede en bestaande uit losstaande bestanddelen, waarvan de geschiedenis op zijn minst teruggaat tot de 18de eeuw, cf. het boerenhuis en verdwenen noordelijke bijgebouwen voorkomend in het landboek, kaart 9de kanton (1762). De latere stal/ schuur aan zuidoostzijde gaat terug tot vóór 1830, cf. primitief kadasterplan. Volgens kadaster wordAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Meersstraat 2 (Tielt)
Meersstraat nr. 2. Hoeve gelegen op de grens met Ruiselede en bestaande uit losstaande bestanddelen, waarvan de geschiedenis op zijn minst teruggaat tot de 18de eeuw, cf. het boerenhuis en verdwenen noordelijke bijgebouwen voorkomend in het landboek, kaart 9de kanton (1762). De latere stal/ schuur aan zuidoostzijde gaat terug tot vóór 1830, cf. primitief kadasterplan. Volgens kadaster word