Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
45091
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45091

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Reeds in 1868 figurerend op het gevelontwerp voor het belendende nr. 116, rijhuis dat een restant vormt van de oorspronkelijke basisbebouwing van de Bondgenotenlaan.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Bondgenotenlaan 114 (Leuven)
Reeds in 1868 figurerend op het gevelontwerp voor het belendende nummer 116, rijhuis dat een restant vormt van de oorspronkelijke basisbebouwing van de Bondgenotenlaan.