Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning In den Mol

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2013 tot heden

ID
45107
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45107

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige afspanning in traditionele bak- en zandsteenstijl (tweede kwart 18de eeuw).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning In den Mol

Tiensesteenweg 347 (Leuven)
Voormalige afspanning in traditionele bak- en zandsteenstijl uit het tweede kwart van de 18de eeuw.