Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Andreas Bobolakapel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
45116
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45116

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Pijlerkapel in neobarokke stijl, gewijd aan Adreas Bobola en gebouwd in 1938-1939.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Andreas Bobolakapel

Komd. Romain Marissaldreef zonder nummer (Linkebeek)
Pijlerkapel in neobarokke stijl, opgetrokken uit ijzerhoudende zandsteen met sokkel in de vorm van twee spiegelende voluten, gebouwd in 1938-1939.