Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45149
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45149

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 115. Semi-gesloten hoeve uit XIX B. In oorsprong enkel boerenhuis cf. Atlas der Buurtwegen (1843) in 1839 aangekocht door Jan Vansteenkiste en in 1842 verbouwd boerenhuis, cf. balksleutel keuken: "J.V.S. 1842". In 1897 volgen grote werken o.m. bouwen en verbouwen van dwarsschuur en stalvleugel; tweede verbouwing in 1913. In 1926 oprichten van vlasfabriek uitgebrand in 1928 en 1943. Lage, verAanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Oude Iepersestraat 115 (Izegem)
Semi-gesloten hoeve uit de tweede helft van de 19de eeuw.