Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herenhuis Het Reepken

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45154
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45154

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Classicistische herenwoning uit het derde kwart van de 18de eeuw, opgetrokken in baksteen met verwerking van zandhoudende kalksteen en blauwe hardsteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herenhuis Het Reepken

Pater Damiaanplein 1, Schapenstraat 2 (Leuven)
Classicistische herenwoning uit het derde kwart van de 18de eeuw, opgetrokken in baksteen met verwerking van zandhoudende kalksteen en blauwe hardsteen.