Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Molenaarshoeve bij de Couchezmolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45156
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45156

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Zarren-Lindestraat nr. 51. Aan de straat gelegen molenaarshoeve bij de zogenaamde "Couchezmolen" (cf. * Zarren-Lindestraat nr. 51). De hoeve is als dusdanig reeds aangeduid op het primitief kadasterplan (ca. 1827), in eigendom van werkman Joseph Couchez. De hoeve kent op dat moment een eenvoudige opstelling met huis en nutsgebouw haaks op straat, op een erf met boomgaard.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Molenaarshoeve bij de Couchezmolen

Zarren-Lindestraat 51 (Kortemark)
Ten noordwesten van het deels begraasde erf en van de molen, laag molenaarshuis, in zijn huidige vorm vermoedelijk daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw.