Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Woonhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45166
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45166

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Volledig gecementeerde en witgeschilderde woning voorzien van een oude gevelsteen en een reliëfsteen met Sint-Maarten.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Woonhuis

Gustaaf Van der Steenstraat 94 (Lennik)
Volledig gecementeerde en witgeschilderde woning voorzien van een oude gevelsteen met jaartal 1639 en een geschilderde reliëfsteen met Sint-Maarten.