Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45171
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45171

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Kerkstraat nr. 37. Haaks ingeplant éénlaagshuis, licht vooruitspringend ten opzichte van de rooilijn, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw cf. huidig volume aangeduid op primitief kadasterplan (1834), mogelijk met oudere kern cf. bebouwing weergegeven op Ferrariskaart (1770-1778). In latere fase vergroot en uitgebreid met evenwijdig doch iets lager bijgebouw aan zuidzAanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Kerkstraat 37 (Damme)
Haaks ingeplant éénlaagshuis, licht vooruitspringend ten opzichte van de rooilijn, minimaal opklimmend tot de eerste helft van de 19de eeuw zie huidig volume aangeduid op primitief kadasterplan (1834), mogelijk met oudere kern, zie bebouwing weergegeven op Ferrariskaart (1770-1778). In latere fase vergroot en uitgebreid met evenwijdig doch iets lager bijgebouw aan zuidzijde.