Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45175
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45175

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Weststraat nr. 10. Hoeve met losstaande bestanddelen op een onverhard erf dat toegankelijk is door een hek met fraaie, ronde, rood bakstenen pijlers.Boerenhuis haaks op de straat geplaatst; daarvoor, evenwijdig met de straat en in elkaars verlengde, de wagenschuur en de schuur met geïncorporeerde stal. Op de kaart van Ferraris (1770-1778) wordt de hoeve aangeduid als twee in elkaars verlenAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Weststraat 10 (Damme)
Hoeve met losse bestanddelen op een onverhard erf dat toegankelijk is door een hek met fraaie, ronde, rood bakstenen pijlers. Boerenhuis haaks op de straat geplaatst; daarvoor, evenwijdig met de straat en in elkaars verlengde, de wagenschuur en de schuur met geïncorporeerde stal.