Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45177
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45177

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis met twee verdiepingen en wolvedak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Bak- en zandsteenbouw op een sokkel van breuksteen in groot verband.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Aldegondisparochie

Kruisboomstraat 2 (Landen)
Dubbelhuis met twee verdiepingen en wolfsdak, uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Bak- en zandsteenbouw op een sokkel van breuksteen in groot verband.


Pastorie van de Sint-Aldegondisparochie met tuin

Kruisboomstraat 2 (Landen)
Pastorie gebouwd aan het einde van de 18de eeuw omgeven door tuin van 15,5 are met bouw van Lourdesgrot in de jaren 1920; beplanting eveneens van na 1920.