Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Tienmeel

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 28-11-2014 tot heden

ID
45199
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45199

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Gesloten 19de-eeuwse hoeve, mogelijk met oudere kern, gelegen op een rechthoekig perceel dat grotendeels is afgezet met een bomenrij; gekasseide toegangsweg vanuit de zuidwestelijke hoek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Tienmeel

Neervelpsestraat 57 (Bierbeek)
Gesloten 19de-eeuwse hoeve, mogelijk met oudere kern, gelegen op een rechthoekig perceel dat grotendeels is afgezet met een bomenrij; gekasseide toegangsweg vanuit de zuidwestelijke hoek.