Beschermd monument

Eclectisch burgerhuis

Beschermd monument van 16-01-1987 tot heden

ID: 4520   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/4520

Besluiten

Laatclassicistisch herenhuis, eclectisch burgerguis, pastorie en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 16-01-1987  ID: 2263

Beschrijving

Het eclectisch burgerhuis is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Het burgerhuis heeft historische en artistieke waarde als verzorgde woning die zeer sterk contrasteert met de omliggende arbeiderswoningen, en op het moment van bescherming met de vervallen steenbakkerijen en verlaten scheepswerf. Typisch is echter dat fabrieksbazen en arbeiders zeer dicht bij elkaar woonden in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000698, Laatclassicistisch herenhuis, eclectisch burgerguis, pastorie en omgeving (BRENDERS F., 1987).


Waarden

Hoek 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Eclectisch burgerhuis

Hoek 4 (Boom)
Onderkelderd burgerhuis in eclectische stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak.