Eclectisch burgerhuis

Beschermd monument van 16-01-1987 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Boom
Deelgemeente Boom
Straat Hoek
Locatie Hoek 4 (Boom)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/11005/117.1
  • DA000698
  • OA000792

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Eclectisch burgerhuis

Hoek 4, Boom (Antwerpen)

Onderkelderd burgerhuis in eclectische stijl, uit het eerste kwart van de 20ste eeuw, twee à drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het eclectisch burgerhuis is beschermd als monument.

Het beschermingsdossier motiveert de bescherming als volgt: "Het burgerhuis heeft historische en artistieke waarde als verzorgde woning die zeer sterk contrasteert met de omliggende arbeiderswoningen, en op het moment van bescherming met de vervallen steenbakkerijen en verlaten scheepswerf. Typisch is echter dat fabrieksbazen en arbeiders zeer dicht bij elkaar woonden in de onmiddellijke omgeving van het bedrijf."

  • Onroerend Erfgoed Antwerpen, beschermingsdossier DA000698, Laatclassicistisch herenhuis, eclectisch burgerguis, pastorie en omgeving (BRENDERS F., 1987).

Waarden

Hoek 2 is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

artistieke waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.