Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45219
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45219

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

L-vormig hoevetje uit de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Strijlandstraat 29 (Gooik)
L-vormig hoevetje uit de 19de eeuw.