Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Rosa en Villa Caroline

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45228
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45228

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Koolkerkse Steenweg nrs. 103-105. Samenstel van twee woningen z.g. "VILLA ROSA" (nr. 103) en "VILLA CAROLINE" (nr. 105) cf. gevelstenen. Ontworpen in 1937 door architect F. Danneels (Brugge). Modernistische lijstgevels van rode baksteen met centraal dakvenster. De doorgetrokken lateien zorgen voor een horizontale belijning. Op de bovenbouw is het venster opgevat als een drielicht. De beideAanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van Villa Rosa en Villa Caroline

Koolkerkse Steenweg 103-105 (Brugge)
Ontworpen in 1937 door architect F. Danneels (Brugge). Modernistische lijstgevels van rode baksteen met centraal dakvenster.