Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Panden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
45232
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45232

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Tot de basisbebouwing behorende panden, met mogelijk tot de 17de eeuw opklimmende kernen die in de loop van de 19de- en 20ste eeuw aangepast werden, en vermoedelijk deel uitmaakten van de zogenaamde godshuizen van Sint-Antonius (Schapenstraat 22).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Panden

Redingenstraat 1-3, 13-15 (Leuven)
Tot de basisbebouwing behorende panden, met mogelijk tot de 17de eeuw opklimmende kernen die in de loop van de 19de- en 20ste eeuw aangepast werden, en vermoedelijk deel uitmaakten van de zogenaamde godshuizen van Sint-Antonius.