Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa Maurice

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45266
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45266

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voortgaande op een oude prentkaart voorheen "Villa Maurice", georiënteerd naar het westen en voorafgegaan door een aan de straat ommuurde voortuin.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa Maurice

Stationsstraat 79 (Asse)
Halfvrijstaande, neotraditioneel getinte villa van drie + drie traveeën en twee bouwlagen onder leien tentdak, volgens literatuurbronnen, uit 1884.