Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis naar ontwerp van architect Roger De Winter

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45284
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45284

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Rijwoning, naar ontwerp van architect Roger De Winter, uit het begin van de jaren 1950, op het kadaster geregistreerd in 1953.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis naar ontwerp van architect Roger De Winter

Stationlei 54 (Vilvoorde)
Rijwoning met een in vlakken verdeelde gevel, vensterregisters, een glastegelstrook en een verhoogde kroonlijst, op het kadaster geregistreerd in 1953.