Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45287
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45287

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Enkelhuis van bak- en zandsteen uit het vierde kwart van de 18de eeuw. Bewaarde schouderstukken en zijgevel voorzien van vlechtingen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Haldertstraat 4 (Tielt-Winge)
Enkelhuis met bewaarde schouderstukken en zijgevel voorzien van vlechtingen, bak- en zandsteenbouw uit het vierde kwart van de 18de eeuw.