Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Hilarius

Beschermd monument van 19-01-1944 tot heden

ID: 453   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/453

Besluiten

Parochiekerken Sint-Hilarius en Sint-Martinus
definitieve beschermingsbesluiten: 19-01-1944  ID: 106

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Hilarius is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Hilariuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

artistieke waarde

-

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Hilarius

Dorpsstraat 24 (Bierbeek)
Merkwaardig gebouw uit 12de en 13de eeuw, gelegen op een kleine verhevenheid en omgeven door het kerkhof.