Parochiekerk Sint-Hilarius

Beschermd monument van 19-01-1944 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Bierbeek
Deelgemeente Bierbeek
Straat Dorpsstraat
Locatie Dorpsstraat 24 (Bierbeek)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/24011/115.1
  • OB000173

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Hilarius

Dorpsstraat 24, Bierbeek (Vlaams-Brabant)

Merkwaardig gebouw uit 12de en 13de eeuw, gelegen op een kleine verhevenheid en omgeven door het kerkhof.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Hilarius is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Hilariuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.