Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Slagerij

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45316
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45316

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige slagerij aanleunend bij nieuwe zakelijk­heid, ge­sig­neerd ar­chi­tect G. Lin­gier (Bredene), uit late jaren 1930.



Aanduiding van

Is de vaststelling van

Slagerij

Peter Benoitlaan 11 (Bredene)
Voormalige slagerij aanleunend bij nieuwe zakelijk­heid, ge­sig­neerd ar­chi­tect G. Lin­gier (Bredene), uit late jaren 1930.