Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Afspanning De Jacht

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45317
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45317

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige afspanning uit de 18de eeuw(?). Opgetrokken uit bak- en zandsteen in aansluiting bij de traditionele stijl; oorspronkelijke schouderstukken met geprofileerde kraagstenen. Haast volledig verbouwde voor- en zijgevels.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Afspanning De Jacht

Naamsesteenweg 500 (Leuven)
Afspanning uit de 18de eeuw, opgetrokken uit bak- en zandsteen in aansluiting bij de traditionele stijl.