Burgerhuis Den Engel, herenhuis De Lelie en burgerhuis

Beschermd monument van 15-05-2000 tot heden

Locatie

Provincie Antwerpen
Gemeente Mol
Deelgemeente Mol
Straat Markt
Locatie Markt 32, Markt 34, Markt 36 (Mol)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/13025/126.1
  • 4.01/13025/153.1
  • OA002956

Is de omvattende bescherming van

Burgerhuis

Markt 36, Mol (Antwerpen)

Beschilderde lijstgevel, versierd met verdiepte en uitspringende muurvlakken, van circa 1900.

Herenhuis De Lelie

Markt 34, Mol (Antwerpen)

Herenhuis vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak, in kern vierde kwart 16de eeuw, herbouwd circa 1800, later aangepast.

Huis Den Engel

Markt 32, Mol (Antwerpen)

L-vormige, bakstenen constructie met later overbouwde poortdoorgang aan westzijde, kern uit de 16de eeuw, doch huidig uitzicht uit vierde kwart 18de eeuw.

Beschrijving

De drie afzonderlijke woningen, het burgerhuis De Engel, het herenhuis De Lelie en het naastliggende burgerhuis, te Mol, zijn beschermd als monument.

Waarden

Nummer 32 huis den Engel, nummer 34 huis de Lelie en nummer 36 zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: De Engel: als een in kern tot de 16de eeuw opklimmend breedhuis met een grotendeels 18de-eeuws voorkomen met bewaard gebleven 18de-eeuwse kalkwelfselplafonds, 18de-eeuwse binnendeuren en een 18de-eeuws schuifraam.
de Lelie: als een in kern tot de 16de eeuw opklimmend breedhuis met een grotendeels 19de-eeuws voorkomen en interieur dat tot ons is gekomen met vroeg 20ste-eeuwse geveldecoratie van geglazuurde tegels, achterglasschildering en decoratief schrijnwerk.
Nummer 36: als een enkelhuis van rond de eeuwwisseling waarvan de bovengevel en het raamschrijnwerk behouden bleef en waarvan de planindeling en de waardevolle interieurelementen typisch zijn voor deze bouwperiode.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.