Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Samenstel van twee interbellumwoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45320
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45320

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Astridlaan nrs. 237-239. Samenstel van twee woningen uit de jaren 1920, gebouwd volgens spiegelbeeldschema. Oranjebakstenen lijstgevel met gekoppeld dakvenster ingepast in een uitkragende, gecementeerde puntgevel, rustend op consoles. Rechthoekige muuropeningen in een omlijsting van simili. Boven de deur steekt een tweezijdige erker met houten bekleding. Het schrijnwerk is grotendeels bewaAanduiding van

Is de vaststelling van

Samenstel van dorpswoningen

Astridlaan 237-239 (Brugge)
Samenstel van twee woningen uit de jaren 1920, gebouwd volgens spiegelbeeldschema.