Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Toegangsdreef Minderbroedersklooster

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45330
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45330

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

* Patersdreef z.nr. Korte beboomde toegangsdreef aan de westzijde van de Kortrijkstraat, samen met het klooster en de kerk van de Minderbroeders (cf. Kortrijkstraat nr. 17) beschermd als monument bij B.V.E. van 23/12/1986. De korte haakse lindendreef wordt in 1776 aangelegd als toegang tot de paterskerk van 1707 en het 17de-eeuwse kloostercomplex; naar verluidt de oudste aAanduiding van

Is de vaststelling van

Toegangsdreef Minderbroedersklooster

Patersdreef zonder nummer (Tielt)
Korte beboomde toegangsdreef aan de westzijde van de Kortrijkstraat, aangelegd in 1776 als toegang tot de paterskerk van 1707 en het 17de-eeuwse kloostercomplex; naar verluidt de oudste aangeplante bomenrij in Tielt. Gekasseide dreef omzoomd door gesnoeide linden.

Is de omvattende vaststelling van

Geleide lindendreef bij Minderbroederklooster

Patersdreef zonder nummer (Tielt)
Vanaf de Kortrijkstraat leidt een gekasseide dreef naar het klooster en de kerk van de Minderbroeders. De dreef werd in 1776 aangelegd en oorspronkelijk aangeplant met 12 geleide zomerlindes waarvan in 2005 twee exemplaren werden vervangen door Hollandse linden.