Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45335
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45335

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Oude Sabtsweg nr. 3. Historische hoeve bestaande uit een woonhuis met aansluitende stal en een parallelle schuur in blote baksteen op een begraasd erf. Hoevesite aangeduid op kaart van Pieter Pourbus (1561-1571), op de Ferrariskaart (1770-1778) reeds aangeduid als bestaande uit twee parallelle volumes. Devliegher vermeldt voor het huis een uit 1839 gedateerd bakhuis, dat nu afgebroken is.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Oude Sabtsweg 7 (Damme)
Historische hoeve bestaande uit een woonhuis met aansluitende stal en een parallelle schuur in blote baksteen op een met gras begroeid erf. Hoevesite aangeduid op kaart van Pieter Pourbus (1561-1571), op de Ferrariskaart (1770-1778) reeds aangeduid als bestaande uit twee parallelle volumes. Witgekalkt woonhuis met opkamer onder pannen zadeldak, aan voorgevel met kleine steunbeer; zoldering met moer- en kinderbalken. Tegen de erfgevel een aanbouw onder apart zadeldak. Stal onder pannen zadeldak, zijgevel met muurvlechtingen. De grote tweeledige dwarsschuur is gevat onder een afgewolfd zadeldak.