Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vierboete

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
45353
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45353

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De Nieuwpoortse Vierboete - een verbastering van het Franse "Bouter le feu" - werd gebouwd in de late 13de -begin 14de eeuw, de periode dat de Duitse Hanze onder leiding van de stad Lübeck maritieme contacten aanknoopte met de Vlaamse steden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vuurtoren De Vierboete

Kromme Hoek zonder nummer (Nieuwpoort)
De Nieuwpoortse Vierboete - een verbastering van het Franse "Bouter le feu" - werd gebouwd in de late 13de -begin 14de eeuw, de periode dat de Duitse Hanze onder leiding van de stad Lübeck maritieme contacten aanknoopte met de Vlaamse steden.