Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Slagmolenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45354
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45354

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige hoeve "Slagmolenhof", in kern opklimmend tot 17de-18de eeuw, maar eertijds deel uitmakend van het nabijgelegen goed Ter Spelt, zogenaamd Appelkot.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Slagmolenhof

Kalkovenlaan 15, Maurits Sacréstraat 58 (Merchtem)
Voormalige hoeve met boerenwoning en aanpalende stallen, ertegenover langsschuur met lager bijgebouw, in kern opklimmend tot 17de-18de eeuw.