Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
45357
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45357

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dorpshuizen uit de 18de eeuw in min of meerdere mate gewijzigd tijdens de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Dorpswoningen

Bergstraat 6, 9, 15 (Bierbeek)
Dorpshuizen uit de 18de eeuw in min of meerdere mate gewijzigd tijdens de 19de eeuw.


Dorpswoningen

Bergstraat 1-3 (Bierbeek)
Dorpshuizen uit de 18de eeuw in min of meerdere mate gewijzigd tijdens de 19de eeuw.