Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kerk Heilige Theresia van het kind Jezus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45361
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45361

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Vichtsesteenweg nr. +115. Kerk H. Theresia van het kind Jezus Moderne georiënteerde zaalkerk van 1939-1940 naar ontwerp van R. Delarue (Anzegem). De inwoners van het gehucht Heirweg ijverden al vanaf 1919 voor de oprichting van een kerk. Noodkerk in 1925 opgetrokken zonder toestemming van de bisschop, erkend in 1926 en uitgegroeid tot hulpkerk. Oprichting van de hulpparoAanduiding van

Is de vaststelling van

Kerk Heilige Theresia van het kind Jezus

Vichtsesteenweg zonder nummer (Anzegem)
Moderne georiënteerde zaalkerk van 1939-1940 naar ontwerp van Remi Delarue (Anzegem).

Is de omvattende vaststelling van

Orgel parochiekerk Sint-Theresia (Wijk Heirweg)

Anzegem (Anzegem)
Het orgel werd in 1942 gebouwd door de firma B. Pels & Zoon (Alkmaar & Lier).