Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Pastorie van 1730

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45368
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45368

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Dubbelhuis met twee verdiepingen van vijf traveeën onder schilddak (leien), gedateerd 1730 in een chronogram boven de deur.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Pastoriestraat 1, 1B (Overijse)
Ommuurde bak- en zandstenen pastorie met twee verdiepingen van vijf traveeën onder schilddak, gedateerd 1730 in een chronogram boven de deur.