Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis naar ontwerp van A. Callebert

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45373
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45373

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 107/ Vlamingstraat. Voormalige juwelierszaak Vandeputte-Duyvewaardt van 1903 n.o.v. A. Callebert (Roeselare). Hoekpand van drie trav. en drie bouwl. onder pannen zadeldak (n straat). Bakstenen halsgevel verlevendigd met natuursteen. Gevelopbouw en -versiering aanknopend bij de neo-Vlaamse-renaissance van de eeuwwisseling door o.m. materiaalgebruik, huis- en geveltype, en rechth. muuropAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis naar ontwerp van Albert Callebert

Ooststraat 107 (Roeselare)
Voormalige juwelierszaak Vandeputte-Duyvewaardt van 1903 naar ontwerp van Albert Callebert (Roeselare). Hoekpand van drie traveeën en drie bouwlagen onder pannen zadeldak (nok loodrecht op de straat). Bakstenen halsgevel verlevendigd met natuursteen.