Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Historische hoeve Goed Ten Bruyele

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45376
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45376

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Desselgemstraat 44 (Deerlijk)

Desselgemstraat nr. 44. Aan de straat gelegen historische hoeve z.g. "Goed Ten Bruyele", centrum van de gelijknamige heerlijkheid, die op haar beurt afhing van de Sint-Pietersabdij te Gent. Weergegeven op het landboek van Deerlijk (1747) opgemaakt door C. Steur. Op de Atlas der Buurtwegen (1849) vermeld als "Ferme Desandere" en met U-vormige opstelling binAanduiding van

Is de vaststelling van

Historische hoeve Goed Ten Bruyele

Desselgemstraat 44 (Deerlijk)
Aan de straat gelegen historische hoeve "Goed Ten Bruyele", centrum van de gelijknamige heerlijkheid, die op haar beurt afhing van de Sint-Pietersabdij te Gent. Weergegeven op het landboek van Deerlijk (1747) opgemaakt door C. Steur.