Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Historische hoeve Goed Ten Bruyele

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 45376   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45376

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Desselgemstraat 44 (Deerlijk)

Desselgemstraat nr. 44. Aan de straat gelegen historische hoeve z.g. "Goed Ten Bruyele", centrum van de gelijknamige heerlijkheid, die op haar beurt afhing van de Sint-Pietersabdij te Gent. Weergegeven op het landboek van Deerlijk (1747) opgemaakt door C. Steur. Op de Atlas der Buurtwegen (1849) vermeld als "Ferme Desandere" en met U-vormige opstelling binAanduiding van

Is de vaststelling van

Historische hoeve Goed Ten Bruyele

Desselgemstraat 44 (Deerlijk)
Desselgemstraat nr. 44. Aan de straat gelegen historische hoeve z.g. "<italic>Goed Ten Bruyele</italic>", centrum van de gelijknamige heerlijkheid, die op haar beurt afhing van de Sint-Pietersabdij te Gent. Weergegeven op het landboek van Deerlijk (1747) opgemaakt door C. Steur. Op de Atlas der Buurtwegen (1849) vermeld als "<italic>Ferme Desandere</italic>" en met U-vormige opstelling bin