Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Herberg In 't Breydels huis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45388
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45388

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Langemeersstraat nr. 23. Voormalige herberg z.g. IN 'T BREYDELS HUIS. Opvallende lijstgevel met parement van witgeglazuurde baksteen, verlevendigd door het rijkelijk gebruik van groengeglazuurde baksteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Herberg In 't Breydels huis

Langemeersstraat 23 (Kortrijk)
Langemeersstraat nr. 23. Voormalige herberg z.g. IN 'T BREYDELS HUIS. Opvallende lijstgevel met parement van witgeglazuurde baksteen, verlevendigd door het rijkelijk gebruik van groengeglazuurde baksteen.