Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 45419   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45419

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huis met inrijpoort uit einde 18de eeuw, later aangepast en gewijzigd.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Jozef Tielemansstraat 47 (Aarschot)
Huis met inrijpoort uit einde 18de eeuw, later aangepast en gewijzigd.