Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45423
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45423

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Kleine Molstenstraat nr. 1. Historische hoeve gelegen op het hoekperceel tussen de Kleine Molstenstraat, Ridder de Ghellinckstraat, Vierlindenstraat en Vaartstraat, bestaande uit losstaande hoevegebouwen rondom een begraasd erf. In geschiedenis minstens opklimmend tot halverwege de 17de eeuw, huidige hoevegebouwen vermoedelijk met 18de-eeuwse of begin-19de-eeuwse kern. Woonhuis weergegeveAanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Kleine Molstenstraat 1 (Wielsbeke)
Kleine Molstenstraat nr. 1. Historische hoeve gelegen op het hoekperceel tussen de Kleine Molstenstraat, Ridder de Ghellinckstraat, Vierlindenstraat en Vaartstraat, bestaande uit losstaande hoevegebouwen rondom een begraasd erf. In geschiedenis minstens opklimmend tot halverwege de 17de eeuw, huidige hoevegebouwen vermoedelijk met 18de-eeuwse of begin-19de-eeuwse kern. Woonhuis weergegeve