Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Commiezenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 09-11-2011 tot heden

ID
45431
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45431

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Commiezenhuis in neoclassicistische stijl, gedateerd 1846. Heden gebruikt als winkel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Commiezenhuis

Leuvensestraat 81 (Diest)
Commiezenhuis in neoclassicistische stijl, gedateerd 1846.