Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoning uit de jaren 1930

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45444
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45444

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Damse Steenweg nr. 15. Interbellumwoning uit de jaren 1930. Roodbakstenen lijstgevel in combinatie met breuksteen voor de plint. Erkeruitbouw van twee bouwlagen hoog aansluitend bij dakvenster met typerende vormgeving. Bewaard schrijnwerk.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Damse Steenweg 15 (Brugge)
Interbellumwoning uit de jaren 1930. Roodbakstenen lijstgevel. Erkeruitbouw van twee bouwlagen.