Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Puttenberg

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
45452
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45452

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De huidige constructie dateert van circa 1872; de behouden ringgrachten herinneren evenwel aan de middeleeuwse oorsprong van het goed.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Domein Puttenberg

Puttenberg 1 (Pepingen)
19de-eeuws dienstgebouw en ijskelder van een nu verdwenen neogotisch kasteel omgeven door een kasteeldomein van feodale oorsprong, tot circa 1860 met een axiaal-symmetrische structuur en een lusttuin van 2 hectare; hybridische landschappelijke aanleg, die rond 1900 werd uitgebreid tot een landschappelijk park van 3 hectare.