Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Classicistisch herenhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
45458
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/45458

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Markant classicistisch gebouw dat werd opgetrokken in het laatste kwart van de 18de eeuw en op oude iconografische bronnen is afgebeeld als een voornaam herenhuis met dubbelhuisopstand.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Classicistisch herenhuis

Diestsestraat 30-32 (Leuven)
Markant classicistisch gebouw dat werd opgetrokken in het laatste kwart van de 18de eeuw en op oude iconografische bronnen is afgebeeld als een voornaam herenhuis met dubbelhuisopstand.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door

Classicistisch herenhuis

Diestsestraat 30-32 (Leuven)